Certyfikacja na zgodność z systemem VAT Control

System VAT Control powstał z myślą o możliwości przedstawienia przez podmioty gospodarcze organowi podatkowemu lub kontrahentom dodatkowego dowodu na wdrożenie wymagania dotyczącego zapewnienia należytej staranności w odniesieniu do doboru dostawców i przeprowadzanych transakcji handlowych.

System VAT Control nakłada na przedsiębiorców zasady nadzoru nad dostawcami, systemem księgowym wewnątrz organizacji oraz zarządzaniem organizacją. Ma to na celu uszczelnienie systemu i jego zabezpieczenie przed niezamierzonym udziałem
w wyłudzeniach z tytułu zwrotu podatku VAT oraz innych złych praktykach w zakresie rozliczeń podatkowych.

Właścicielem systemu VAT Control jest Best Control sp. z o.o., która udostępnia do wglądu wersję elektroniczną systemu dla stron zainteresowanych. Szczegółowe informacje na temat systemu VAT Control znajdziecie Państwo tutaj
 

Korzyści z certyfikacji VAT Control
 
Podmioty, które pozytywnie przeszły niezależny proces certyfikacji systemu VAT Control przede wszystkim stanowią bardziej wiarygodnych partnerów biznesowych dla swoich kontrahentów.
 
Ponadto, certyfikacja systemu VAT Control zapewnia:
 
- uzyskanie dowodu na stosowanie i dochowywanie należytej staranności w kwestiach rozliczeń księgowych, który można przedstawić podczas kontroli organów podatkowych,
- potwierdzenie prowadzenia nadzoru nad dokonywanymi transakcjami, doborem dostawców, etc.,
- prowadzenie pełnej identyfikowalności w obszarze prowadzenia działań księgowych.

Jak uzyskać certyfikat Vat Control?
 
1. Skontaktuj się z naszym biurem w celu uzyskania szczegółowych informacji (+48 22 651 74 88) bądź od razu wypełnij wniosek o certyfikację. Następnie odeślij wniosek na adres biuro@qszurich.pl

Wniosek o certyfikację można pobrać tutaj

2. Na podstawie przesłanego dokumentu zostanie sporządzona spersonalizowana oferta zawierająca m.in. informacje o kosztach audytu oraz czasie trwania audytu. Razem z ofertą otrzymasz umowę
wraz z załącznikami (2 kopie). Po zaakceptowaniu oferty i podpisaniu umowy jednostka certyfikująca zgłasza podmiot do Operatora systemu.

3. Po rejestracji skontaktujemy się w celu wspólnego ustalenia terminu, planu
 i miejsca audytu.
 • UWAGA: jeśli organizacja posiada więcej niż jedną lokalizację, w której prowadzone są działania księgowe, będziemy musieli odwiedzić niektóre z nich, zgodnie z wytycznymi systemu
 
4. Zgodnie z ustalonym wcześniej Planem Audytu na miejsce przyjedzie audytor i sprawdzi czy wymogi systemu Vat Control są spełnione. Po przeprowadzonej wizycie audytor sporządzi raport
w 2 egzemplarzach - jest zostawi w organizacji, drugi przekaże do QS Zurich.
 
5. Recenzent techniczny otrzyma raport do przeglądu, celem ponownego sprawdzenia pod kątem wymagań systemu VAT Control. Następnie podejmie decyzję o certyfikacji. Przy pozytywnej zostanie przygotowany, który będzie ważny przez 12 miesięcy, o czym poinformujemy.
 
6. Po zaksięgowaniu płatności za przesłaną wcześniej fakturę prześlemy certyfikat w pliku PDF na adres e-mailowy podany we Wniosku o certyfikację. Oryginał certyfikatu dostarczy kurier.
 
7. Po uzyskaniu certyfikacji Operator Systemu umieści nazwę organizacji na liście podmiotów certyfikowanych na swojej stronie internetowej.