OHSAS 18001

Certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z normą OHSAS 18001.

OHSAS 18001 jest normą dla Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Podmioty certyfikowane w zakresie OHSAS 18001 mogą być spokojniejsze o to, że spełniają wymagania przepisów BHP. Określenie celów w polityce BHP, jak również dokonywanie pomiarów, czy cele te są faktycznie osiągane, gwarantuje, że ciągła poprawa w tym zakresie będzie mieć miejsce.
 
Dla kogo jest OHSAS 18001?

Wdrożenie normy OHSAS 18001 jest korzystne dla wszystkich organizacji - niezależnie od ich wielkości lub branży. Najkorzystniej jest wdrażać system w ramach całej organizacji, a nie jej pojedynczych zakładów/oddziałów.
 
Korzyści wynikające z wdrożenia systemu OHSAS 18001:

·  Potencjalne zmniejszenie liczby wypadków,
·  Potencjalne zmniejszenie przestojów w pracy i związanych z nimi kosztów,
·  Wykazanie zgodności z przepisami prawa i regulacjami,
·  Wykazanie udziałowcom zaangażowania w bezpieczeństwo i higienę pracy,
·  Wykazanie innowacyjnego i przyszłościowego myślenia oraz podejścia,
·  Zwiększony dostęp do nowych klientów i partnerów w działalności,
·  Lepsze zarządzanie ryzykiem związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy - teraz i w przyszłości.
 
Poza tym, norma OHSAS 18001 została opracowana tak, by była zgodna z innymi normami systemów zarządzania, takimi jak ISO 9001 (Jakość) i ISO 14001 (Środowisko). Normy te mogą być bezproblemowo łączone dzięki naszej Usłudze Auditów Zintegrowanych. Normy te mają wiele wspólnych zasad, tak więc wybór zintegrowanego systemu zarządzania może stanowić doskonałe połączenie uzyskując również oszczędności