Techniki komputerowe

QS Zurich Sp. z o.o. przeprowadza szkolenia z następujących technik komputerowych:

  • Administrator sieci komputerowych

Zakres szkolenia i standardy wymagań tj. efektów uczenia się poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie: instalowania i konfigurowania sieci, diagnozowania uszkodzeń sieci, zarządzania użytkownikami sieci i uprawnieniami, administrowania siecią komputerową na systemie operacyjnym Windows zgodnie z polityką bezpieczeństwa ,systemu bezpieczeństwa sieci w zakresie ochrony haseł i zasobów sieci; wprowadzania zmian w konfiguracji urządzeń i systemów sieciowych oraz ich dokumentacji

  • Grafik komputerowy

Zakres szkolenia i standardy wymagań tj. efektów uczenia się poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie: obróbki zdjęć, tworzenia grafik z wykorzystaniem obrazu i tekstu, wykorzystania narzędzi malarskich i filtrów, zapisywania projektu w różnych formatach, CorelDraw, Adobe Flash, animacje,banery, projekty graficzne w druku offsetowym

  • Obsługa aplikacji komputerowych i internetowych

Zakres szkolenia i standardy wymagań tj. efektów uczenia się poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie: zasad pracy na komputerze, przechowywania danych, korzystania z Internetu, bezpieczeństwa w sieci, mediów społecznych, komunikacji online, tworzenia dokumentów, kalkulacji na komputerze

  • Operator wprowadzania danych

Zakres szkolenia i standardy wymagań tj. efektów uczenia się poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie: wprowadzania danych, archiwizacji danych, kompresowania i zapisywania na nośnikach, sprawdzania i analizy prawidłowości wprowadzanych danych, przechowywania i ochrony danych, sporządzania raportów i formularzy, pojęcia systemu obsługi baz danych, filtrowania i sortowania danych

  • Programista aplikacji

Zakres szkolenia i standardy wymagań tj. efektów uczenia się poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie: programowania obiektowego, aplikacji komputerowych, kompilacji kodu, zabezpieczenia, tworzenia interfejsu za pomocą HTML5, omówienia CSS i Javascript, IT Security, użytkowania baz danych, programowania aplikacji Android

  • Projektant stron internetowych

Zakres szkolenia i standardy wymagań tj. efektów uczenia się poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie: podstaw języka i edytora HTML, koncepcji i użycia CSS, Javascript, elementów grafiki komputerowej, publikowania strony, ochrony, edycji obrazów, pozycjonowania stron www, Flash-animacje na stronie www

  • Tester oprogramowania komputerowego

Zakres szkolenia i standardy wymagań tj. efektów uczenia się poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie: tworzenia scenariuszy testowych, opracowywania dokumentacji testowej, raportowania błędów, przeglądów i procesów testowych, statycznych technik testowych, narzędzi wpierających testowanie, wykonywania testów funkcjonalnych/niefunkcjonalnych/strukturalnych/automatycznych