Zielone Zawody

QS Zurich Sp. z o.o. przeprowadza szkolenia z następujących zielonych zawodów:

  • Audytor Systemu EMAS

Zakres szkolenia i standardy wymagań tj. efektów uczenia się poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie: znajomości standardu, zasad prowadzenia i raportowania z audytów EMAS

  • Budownictwo ekologiczne

Zakres szkolenia i standardy wymagań tj. efektów uczenia się poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie: odnawialnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i wymagań formalno-prawnych, pomp ciepła i kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, finansowania proekologicznych źródeł energii, wentylacji i rekuperacji, oświetlenia energooszczędnego, inteligentnych budynków

  • Eko-recykler

Zakres szkolenia i standardy wymagań tj. efektów uczenia się poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie: gospodarki odpadami, znajomości zasad selektywnej zbiórki i odzysku odpadów

  • Monter urządzeń energetyki odnawialnej

Zakres szkolenia i standardy wymagań tj. efektów uczenia się poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie: montażu i konserwacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych i innych urządzeń energetyki odnawialnej przy realizacji różnych inwestycji budowlanych, które wykorzystują energetykę słoneczną, wodną, wiatrową, geotermalną, wodorową

  • Sortowacz odpadów komunalnych

Zakres szkolenia i standardy wymagań tj. efektów uczenia się poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie: gospodarki odpadami, zasad selektywnej zbiórki, przepisów dotyczących odpadów, rodzajów surowców, odpadów niebezpiecznych, urządzeń i maszyn do sortowania, utylizacji odpadów nienadających się do ponownego użycia

  • Specjalista ds. Biomasy

Zakres szkolenia i standardy wymagań tj. efektów uczenia się poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie: produkcji, przetwarzania i transportu biomasy, praktycznej znajomości, technik i metod pracy z biomasą

  • Specjalista ds. Energii z Wiatru

Zakres szkolenia i standardy wymagań tj. efektów uczenia się poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie: produkcji energii z siły wiatru i wody

  • Technolog robót wykończeniowych w budownictwie zasobooszczędnym

Zakres szkolenia i standardy wymagań tj. efektów uczenia się poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie: robót wykończeniowych z zastosowaniem ekorozwiązań, odnawialnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i wymagań formalno-prawnych, pomp ciepła i kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, finansowania proekologicznych źródeł energii, wentylacji i rekuperacji, oświetlenia energooszczędnego, inteligentnych budynków