Certyfikacja dostępności

 

QS Zurich oferuje usługi przeprowadzenia audytu dostępności dla podmiotów chcących potwierdzić, że spełniają wymagania określone w art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 
Szczegółowa metodyka przeprowadzania audytu dostępności oraz metodyka przeprowadzania kontroli dostępności w podmiotach, którym wydano certyfikat dostępności dostępna jest w biurze projektu.