Projekty unijne

WSZYSTKIE INFORMACJE O OBECNIE REALIZOWANYCH PRZEZ NAS PROJEKTACH UNIJNYCH (W TYM ZASADY REKRUTRACJI, HARMONOGRAMY I ROZEZNANIA RYNKU) ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE:  http://projektyunijne.qszurich.pl/

Aktualnie realizowane projekty:
1. Wzrost kompetencji zawodowych w woj. lubelskim, RPLU.12.04.00-06-0049/18
2. INTEGRUJEMY AKTYWIZUJEMY, RPWP.07.01.02-30-0059/19
3. Adaptacja platformy KWIDO celem opracowanie nowego sposobu świadczenia usług publicznych opieki nad osobami starszymi i osłabionymi chorobami, POWR.04.03.00-00-0130/18 
4. Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny, POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18
5. Efektywni, gdy aktywni, RPMP.08.02.00-12-0018/20
6. Nastawieni na rozwój!,  RPMP.08.02.00-12-0017/20 (Partner projektu)
7. Ekonomy i praca - to się opłaca, SL2014: RPLU.12.04.00-06-0038/19 (Partner Projektu)
8. Kompleksowy program wsparcia MSP działających w branży opiekuńczej - adaptacja modelu szwedzkiego dla pracowników 50+, WND-POWR.04.03.00-00-0040/20
9. DOSTĘPNY SAMORZĄD PLUS - POLSKA ZACHODNIA I PÓŁNOCNA, WND-POWR.02.18.00-00-0050/20
10.  DOSTĘPNY SAMORZĄD PLUS - POLSKA WSCHODNIA I CENTRALNA, WND-POWR.02.18.00-00-0134/20
 

Strona związana z trwałością projektu:  Nowa norma zarządzania jakością w domach opieki nad osobami starszymi - DOS, POWR.04.03.00-00-W305/16: https://e-dos.pl/

Informujemy, że  do 31.03.2022. Idea Innovation Sp. zo.o. Sp. kom. prowadzi rekrutację otwartą do projektu firmę Idea Innovation sp. zo.o, sp.k realizuje projekt “Nastawieni na rozwój”, nr projektu: RPMP.08.02.00-12-0017/20, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zapraszamy osoby pozostającym bez pracy, które są zainteresowane udziałem w Projekcie, podniesieniem kwalifikacji zawodowych, uzyskaniem zatrudnienia. Projekt przeznaczony jest dla osób 30+, niepracujących i zamieszkałych na terenie woj. małopolskiego.
Organizujemy certyfikowane szkolenia zawodowe ONLINE ze stypendium, po których jest możliwość odbycia stażu zawodowego.
Ponadto udzielimy odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania pod numerem telefonu: 721-175-898 lub 665-086-024
Strona www. projektu: https://ideainnovation.com.pl/malopolska