Projekty unijne

 

WSZYSTKIE INFORMACJE O OBECNIE REALIZOWANYCH PRZEZ NAS PROJEKTACH UNIJNYCH (W TYM ZASADY REKRUTRACJI, ZAPYTANIA OFERTOWE I ROZEZNANIA RYNKU) ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE:  http://projektyunijne.qszurich.pl/

Aktualnie realizowane projekty:
1. Aktywizacja zawodowa furtką do kariery, RPWP.06.02.00-30-0046/15
2. Nowoczesna kadra w branży medycznej POWR.05.02.00-00-0025/16-01
3. Kierunek: PRACA, RPWP.06.02.00-30-0028/17
4. Sukcesja firm rodzinnych sektora MMSP z obszaru województwa łódzkiego, opolskiego i śląskiego, POWR.02.21.00-00-0010/18