Projekty unijne

 

WSZYSTKIE INFORMACJE O OBECNIE REALIZOWANYCH PRZEZ NAS PROJEKTACH UNIJNYCH (W TYM ZASADY REKRUTRACJI, HARMONOGRAMY I ROZEZNANIA RYNKU) ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE:  http://projektyunijne.qszurich.pl/

Aktualnie realizowane projekty:
1. Kierunek: PRACA, RPWP.06.02.00-30-0028/17
2. Wzrost kompetencji zawodowych w woj. lubelskim, RPLU.12.04.00-06-0049/18
3. Trampolina do sukcesu - wybij się na rynku pracy!, RPWP.06.02.00-30-0037/18
4. Adaptacja platformy KWIDO celem opracowanie nowego sposobu świadczenia usług publicznych opieki nad osobami starszymi i osłabionymi chorobami, POWR.04.03.00-00-0130/18 
5. Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny, POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18

Strona związana z trwałością projektu:  Nowa norma zarządzania jakością w domach opieki nad osobami starszymi - DOS, POWR.04.03.00-00-W305/16: https://e-dos.pl/