Akredytacja

Nawiązując kontakt z QS Zurich Sp. z o.o.,  jednostką kontaktową QS Zürich AG, możecie Państwo uzyskać certyfikat QS Zürich AG z akredytacją w Szwajcarii. QS Zürich AG jest odpowiedzialne za procedurę certyfikacji i wydawanie certyfikatów.

QS Zürich AG jest akredytowane przez Swiss Accreditation Services (SAS), numery rejestrów: SCESm 0047.

Akredytacja obejmuje następujące usługi certyfikacyjne:
ISO 9001 System Zarządzania Jakością
ISO 14001 System Zarządzania Środowiskowego
OHSAS 18001/ ISO 45001 System Zarządania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
ISO 22000 System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
ISO 13485  System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych
ISO 50001 System Zarządzania Energią
ISO 3834 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych

Certyfikaty QS Zürich AG, obowiązują na całym świecie.

Linki: SCESm0047