ISO 22000

Certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnie z normą ISO 22000.
 
ISO 22000 "Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności - Wymagania dla wszystkich uczestników łańcucha żywnościowego" jest normą, której celem jest harmonizowanie na poziomie globalnym wymagań wobec systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Struktura normy ISO 22000 jest zbliżona do schematu zastosowanego w normach serii ISO 9000 opartego na idei ciągłego doskonalenia. W ogólnym ujęciu norma bazuje na czterech kluczowych elementach, które mają zagwarantować bezpieczeństwo żywności:
·  zarządzanie systemem,
·  zasady HACCP,
·  programy warunków wstępnych,
·  komunikacja interaktywna.
 
ISO 22000 tworzy grupę norm, do których zaliczamy:
 
·  ISO 22000, Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla wszystkich organizacji w łańcuchu żywnościowym,
·  ISO/TS 22004, System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności - Przewodnik do zastosowania ISO 22000 (norma stanowi istotną pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw na całym świecie),
·  ISO/TS 22003, System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności - Wymagania dla jednostek auditujących i certyfikujących (norma ujednolici sposób akredytacji i zdefiniuje zakres auditu),
·  ISO 22005, Identyfikowalność w łańcuchu żywnościowym - Ogólne wymagania i przewodnik do zaprojektowania systemu (norma wkrótce ukaże się w wersji roboczej).
 
Dla kogo jest ISO 22000?

Wdrożenie normy ISO 22000 jest korzystne dla wszystkich organizacji pośrednio lub bezpośrednio związanych z żywnością - niezależnie od ich wielkości lub ilości oddziałów. Standard przeznaczony jest dla firm szukających konkretnego, precyzyjnego i zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Potencjalni klienci: producenci żywności i opakowań, producenci pasz, producenci dodatków do żywności, firmy cateringowe, rolnicy, firmy świadczące usługi sanitarno-higieniczne, firmy usługowe zajmujące się magazynowaniem, transportem i dystrybucją, ale także producenci: maszyn i urządzeń, środków myjących i dezynfekujących oraz materiałów mających kontakt z żywnością.
 
Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności:

·  poprawa stanu i zapewnienie wysokiego standardu higienicznego produkcji i przetwarzania żywności,
·  eliminacja ryzyka związanego z zanieczyszczeniami żywności oraz jej wytwarzaniem w sposób niezgodny z wprowadzonymi procedurami,
·  zapobieganie problemom z państwowymi kontrolami żywności oraz zmniejszenie ich częstotliwości,
·  spowodowanie powtarzalności jakości produktów,
·  uniknięcie przyszłych ewentualnych roszczeń ze strony konsumentów,
·  brak kar ze strony państwowych kontroli żywnościowych,
·  nowe spojrzenie logistyczne na produkcję prowadzące do zmniejszenia strat produkcyjnych, ilości błędów i braków,
·  lepszy wizerunek firmy