Proces wydawania certyfikatu

Przedsiębiorcy lub organizacje pozarządowe chcący skorzystać z certyfikacji powinni:

  1. wystąpić z wnioskiem o wydanie certyfikatu do wybranego podmiotu
  2. uzgodnić treść i zakres umowy z wybranym podmiotem z wykazu, w tym wysokość opłaty ceryfikacyjnej uwzględniając art 22 ust. 3 ustawy
  3. zawrzeć  umowę z wybranym podmiotem
  4. wnieść opłatę certyfikacyjną ustaloną w umowie
  5. poddać się audytowi  dostępności prowadzonemu przez podmiot,  z którym zawarto umowę.

Wzór wniosku o wydanie certyfikatu dostepności i wzór certyfikatu dostepności znajduje się TUTAJ.

Podpisany wzór wniosku o certyfikację prosimy przesłać na adres: biuro@qszurich.pl