Projekty własne QS Zurich

Aktywizacja zawodowa furtką do kariery
2016
Ananas Bruno zaprasza dzieci do przedszkola w gminie wiejskiej Godziesze Wielkie
2016
Auditor wewnętrzny ISO 9001
2012
Audyt ekologiczny w oparciu o ISO 14001 dla branży turystycznej
2013
Audytor ISO 14001 w budownictwie
2013
EKO TSL
2013
Innowacyjny Menadżer MŚP branży medycznej
2014
Kobiety 50+ łączcie się!
2011
Komputer dla 50+ - projekt przeciwko wykluczeniu cyfrowemu
2012
Komputer dla 50+ - projekt przeciwko wykluczeniu cyfrowemu
2011
Menadżer projektów EFS
2011
Menadżer projektów EFS
2009
Nowy zawód - lepsza przyszłość
2014
Pomoc księgowej - nowy zawód szansą dla osób bezrobotnych
2010
Proces aktywizacji zawodowej bodźcem do zatrudnienia !
2016
Przedszkole Lew Leonek zaprasza maluchy z Kolbuszowej
2016
Rozwój pracowników firmy QS Zurich
2011
Rozwój pracowników firmy QS Zurich Sp. z o.o.
2010
System bezpieczeństwa i ekologii podczas procesu budowlanego
2012
Szkolenia pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi
2017
Wyższe kwalifikacje pracowników branży TSL warunkiem realizacji Strategii Rozwoju Transportu
2013
Zarządzaj w transporcie
2014