ISO 9001

Certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001

Norma ISO 9001 stanowi zbiór dobrych praktyk postępowania w poszczególnych obszarach działalności organizacji, które pozwalają na uzyskanie zapewnienia, że wyrób dostarczany do klienta spełnia jego wymagania i oczekiwania. We wrześniu 2015 roku nastąpiła publikacja normy w nowym wydaniu: ISO 9001:2015

Dla kogo jest ISO 9001?

Wdrożenie normy ISO 9001 jest korzystne dla wszystkich organizacji – niezależnie od ich wielkości lub branży. Najkorzystniej jest wdrażać system w ramach całej organizacji, a nie jej pojedynczych zakładów/oddziałów.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie:

·  Stworzenie sprawnego i przejrzystego systemu organizacji i zarządzania firmą,
·  Szybkie i skuteczne identyfikowanie problemów i ich rozwiązywanie (działania korygujące i zapobiegawcze),
·  Poprawa wizerunku firmy,
·  Wzrost wiarygodności firmy, zaufania partnerów i klientów,
·  Kontrola i ograniczenie strat w dostawach produktów i usług,
·  Posiadanie certyfikatu serii ISO wpływa na zwiększenie szans podczas przetargów.