Zasady używania logo QS Zürich AG

Organizacja, która pomyślnie przeszła przez proces certyfikacji i utrzymuje ważność certyfikatu QS Zürich AG jest upoważniona do korzystania z logo certyfikacji. Jest to najprostszy sposób, aby zakomunikować otoczeniu, że organizacja posiada certyfikowany system zarządzania.

Logo QS Zürich AG - w przypadku Systemu Zarządzania Jakością wygląda następująco:

Używanie znaków certyfikacji i certyfikatów podlega następującym zasadom:
- Certyfikaty i znaki certyfikacji, w trakcie ich obowiązywania, pozostają własnością QS Zürich AG
- Logo powinno być kopiowane w całości, zgodnie ze wzorem. O rozmiarze stosowanego logo decyduje kierownictwo orgainizacji, niemniej wszelkie proporcje muszą zostać zachowane

  • logo nie może być wykorzystywane do oznaczania wyrobów ani w sposób pozwalający na jakąkolwiek inną błędną interpretację,
  • logo nie może być stosowane w przypadku gdy certyfikat został zawieszony, cofnięty lub utracił ważność,
  • logo może być stosowoane na papierze firmowym, wizytówkach,  materiałach promocyjnych i katalogach
  • logo związane z systemem zarządzania nie może być umieszczane na produktach, opakowaniach, raportach technicznych (raport z laboratorium raport kontroli, raport kalbiracji)   oraz certyfikatach wydawanych przez organizację.