Profil

Przeprowadzane przez nas audity odnoszące się do standardów ISO oraz innych - są wykonywane w imieniu QS Zürich AG, Szwajcaria, który to podmiot jest odpowiedzialny za certyfikację. QS Zürich AG to szwajcarska jednostka certyfikująca - akredytowana w SAS (Schweizerische Akkreditierungsstelle) (SCESm047, SCESp087)

Proces certyfikacji w QS Zürich AG oparty jest na zasadzie delegowania do certyfikowanego podmiotu auditora legitymującego się istotnym doświadczeniem w danej branży, tak, aby certyfikacja przebiegała w atmosferze prawidłowego zrozumienia specyfiki Klienta. QS Zürich AG dokłada wszelkich starań, żeby proces auditowania nie wiązał się z nadmiernym stresem dla pracowników Klienta poprzez aranżowanie klimatu zaufania i współpracy. Satysfakcją dla QS Zürich AG jest taka sytuacja, w której audit realnie przyczynia się do poprawy systemu zarządzania w certyfikowanym podmiocie.
 
Firma QS Zurich Sp. z o.o. zajmuje się profesjonalną organizacją szkoleń z systemów zarządzania, białych i zielonych zawodów oraz technik komputerowych. Szkolenia te prowadzone są przez doświadczonych trenerów, a ich zakres dopasowany jest do potrzeb i wymagań każdego Klienta. Dbając o wysoką jakość świadczonych usług, na bieżąco przeprowadzamy ewaluację naszych działań, co pozwala nam na ciągłe doskonalenie.
 
Firma QS Zurich Sp. z o.o. zajmuje się także kompleksowym przygotowywaniem wniosków do aktualnych naborów w nowej perspektywie programowo-finansowej 2014-2020. Posiadamy wieloletnie doświadczenie oraz ponad 100 pozyskanych dotacji w poprzednich okresach programowania, a każdy wniosek tworzony jest we współpracy z Klientem tak, aby spełnić jego oczekiwania. Nasi doradcy chętnie poinformują o aktualnych naborach oraz pomogą Państwu w zakresie sprecyzowania indywidualnych potrzeb.